O kamenných mužících

Co jsou Kamenní mužíci a k čemu slouží?

Kamenní mužíci.cz je především outdoorový mapový portál. Jeho uživatelé mají možnost přenést do mapy ve formě zakreslení trasy své zážitky z outdoorových aktivit. Mapa a samotné trasy mají široké spektrum funkcí a možností, které umožňují dokonalou orientaci, používání mapy, kreslení a správu tras. Ideální pro plánování Vašich akcí, inspiraci, vytvoření si jakéhosi archívu / alba svých cest, podělit se o zážitky s ostatními, vyhledávat v mapě.

Jako další přinášejí KM prostřednictvím hlavní titulní strany a jejích rubrik reportáže, články, fotogalerii a soutěže odpovídající rozsahu outdoorových činností, které lze zakreslovat do map.

Do mapy je možno zaznamenat 11 druhů tras:

 • Cyklistika
 • Pěší turistika, trekking
 • Horská turistika, VHT, ferrata
 • Běh, orientační běh
 • Vodáci, raft, jachting
 • Nordic walking
 • Inline
 • Běh na lyžích
 • Skialpinismus
 • Turistika na sněžnicích
 • Auto, moto výlety

Mimo jiné tvorba tras zejména umožňuje: Barevné rozlišení dle přání uživatele. Rozlišení obtížností trasy. Skládání z bodů kterým je možno přiřadit název / poznámku a současně si lze u bodu zobrazit nadmořskou výšku či GPS souřadnice. Lze zobrazit výškový profil celé trasy. Aplikace umožňuje import i export do GPS přístroje. Délka trasy, nastoupané metry, popis trasy atd. jsou samozřejmostí. K jednotlivým trasám lze vkládat diskusní příspěvky a reagovat na ně či lze trasy ohodnotit. Rovněž je možnost vkládat tzv. zájmové body. Trasy a body lze vkládat do jakéhokoliv místa na světě.

Mapu lze zobrazovat v několika vrstvách. Základní mapa tvoří podklady společnosti Google maps, tedy podklady pro celý svět v základní verzi, stínovaném reliéfu a satelitních snímcích. Pro Českou a Slovenskou republiku je navíc možnost zobrazení turistické mapy Shocart ve 4 modifikacích a to standardní Turistická & cykloturistická, Turistická & cykloturistická s reliéfem a navíc alternativa obojího s potlačenou barevností tedy úplně bez turistických a cyklistických stezek.

V mapě lze vyhledávat adresy, GPS souřadnice i geografické názvy. Součástí je také samozřejmě rozšířené vyhledávání v trasách zadaných uživateli.

Do mapy má přístup a trasy kreslit a vyhledávat může kdokoliv. Ukládání tras a jejich následné veřejné zpřístupnění je možné jen pro uživatele registrované. Registrace je jednoduchý akt, který nevyžaduje po zájemci žádné zásadní osobní údaje.

Jak se budou KM vyvíjet, další plány

Před námi jsou dva zásadní úkoly:

 • Vytvořit z Kamenných mužíků jakousi sociální outdoorovou síť jejích uživatelů. Uživatelé budou mít vlastní propracované profily obdobné jako na jiných komunitních webech. Celá síť bude ale postavena především na mapovém portálu a kreslení tras. Členové budou v profilech hodnoceny podle svých outdoorových výkonů např. podle nastoupaných metrů, zvládnutých kilometrů, počtů a druhů tras, průměrné obtížnosti tras, autorství nejlépe hodnocených tras a mnoho dalšího. Členové si budou moci navzájem vyměňovat informace, zkušenosti v diskusních fórech, chatovat apod. Tak jako na horách ukazují kamenní mužíci cestu zbloudilým turistům, tak i na našem webu se každý stane jedním takovým mužíkem.
 • Jako další bychom rádi rozšířili a zkvalitnili mapové podklady. Zejména jako první se chceme soustředit na zajištění podrobných turistických map Alpských oblastí a dále zbytku Evropy. Získání elektronicky zpracovaných podkladů od zahraničních nakladatelstvích aby navíc fungovali v našem nastaveném systému bude celkem oříšek. Budeme se ale maximálně snažit mapové podklady postupně rozvíjet a zkvalitňovat.

Na základě zkušeností a odezvy našich uživatelů budeme samozřejmě průběžně pracovat na úpravách a rozšíření stávajících funkcí mapových podkladů a nástrojů pro kreslení tras. Uvítáme každý Váš názor, náměť i výtku. Nejdůležitější je, aby web fungoval především podle přání a představ našich uživatelů – tedy Kamenných mužíků :-)


O nás, představení

Začneme znovu představením webu ale jiným způsobem. Rozeberme význam, smysl našeho loga.

 • Znak hory se dvěma vrcholy je převzat z legendy map resp. běžně užívaného symbolu většiny mapovými nakladatelstvími. Symbol značí skalní útvar, pro nás nápadně připomínající kamenného mužíka(y).
 • Obdobný význam (drželi jsme se pointy, tradice) má symbol v logu internetového obchodu mysport.cz který provozujeme. Zde je vyobrazena turistická značka (dva pruhy většinou užívané v Rakousku a jiných Alpských zemích).
 • Dva vrcholy (tedy více než jeden) značí, že se jedná o komunitu kamenných mužíků, kteří ukazují ostatním cestu, dělí se o své zkušenosti, prošlé trasy.
 • Zelené "podvrcholy" které krom jiného mohou vyobrazovat kamenné mužíky jako takové v horách (pod dvěma vrcholy) zejména rozšiřují vrcholy ze dvou na čtyři a utvrzují tak kamennou komunitu z předcházejícího bodu.
 • 4 vrcholy, 4 světové strany
 • Barevnost loga a grafiku stránek jsme zvolili záměrně ze dvou v přírodě, zejména v horách, nejběžnějších barev tedy zelené a šedé. Opět jsme zachovali pointu jako na mysport.cz který tvoří rovněž dvě barvy, červená a šedá. Tedy grafická podobnost vypovídá o totožných provozovatelích.
 • Kamenný mužíci ukazují v horách směr, zachraňují zbloudilé turisty, horolezce, stejně jako náš mapový portál, který poskytuje trasy od svých uživatelů, opravdu prošlých, zažitých.

A teď konkrétně něco málo o nás.

Po několika letech standardních zaměstnání, neustálé touze pracovat v oblasti outdooru a budovat něco svého podle mých představ jsem v roce 2007 začala provozovat internetový obchod mysport.cz. Z outdoorových aktivit je pro mne na prvním místě horská turistika, cestování. Příležitostně se vydám na cyklotúru, v poslední době se snažím věnovat (učit se) zimním sportům. Po 3 letech fungování eshopu a zkušenostech se mé nadšení ještě zvětšilo a v roce 2010 jsem činnost rozšířila o tento mapový web. Motto internetového obchodu je "Děláme co nás – vás baví" což lze vztáhnout i na Kamenné mužíky a dokonale vystihuje naše společné zájmy tedy Vás zákazníků, v tomto případě uživatelů, a nás provozovatelů. Jsme na jedné lodi, jsme jedni z Vás. O to kvalitnější služby a nadšení Vám můžeme poskytnout. Starám se o běh tohoto webu a o provoz internetového obchodu. Při komunikaci se setkáte především se mnou. Mám pár lidiček, kteří mi pomáhají ať již více (v sezoně) či méně (doplňkově mimo hlavní letní a zimní sezonu). Většina práce je (bohužel) administrativní v naší kanceláři. Dále pro nás externě dělá několik kamarádů. Externě nejen ve smyslu, že nejsou součástí naší firmy, ale externě tedy venku. Oni pro Vás píší články, fotí do fotogalerie, zažívají dobrodružství. Seznámit se s nimi můžete ve zmíněných rubrikách. Mějte se krásně. Martina.

Co je vlastně skutečný kamenný mužík?

Kamenní mužíci jsou jedním z nejstarších druhů značení cest. Přesněji řečeno druh turistického značení, které je v civilizovaných (turisticky rozvinutých) zemích většinou neoficiálním (doplňkovým) značením tvořeným samotnými turisty. V méně lidnatých oblastech může naopak být jediným zdrojem značení a staví je pocestní pro lepší orientaci svojí či pro ostatní cestovatele. Z toho vyplývá, že kamenné mužíky naleznete po celém světě. Není to jen výsadou hor, ale naleznete je i v nížinách, lesích, pouštích atd. Správný, původní význam je, že mužíci slouží především pro orientaci v terénu, který není nijak jinak značen. Samy o sobě nenesou žádnou další informaci, jen to, že jdete někam po správné cestě. Mužíky odnepaměti udržovali právě lidé, kteří danou cestou procházeli. Každý kdo nějakého mužíka míjí, položí na něj jeden nebo více kamenů a pomůže tak ostatním, jež budou někdy jeho stopy následovat.

Rádi bychom uvedli jednu zásadní věc. Přestože (nebo právě protože) kamenní mužíci jsou jedním ze známých a oblíbených symbolů hor, tak je bohužel špatným zvykem stavět mužíky v podstatě v rozporu s jejich účelem, stavět je jen tak pro zábavu, kdekoliv. Vznikají tak především na horách bezvýznamné hromady kamenní u dobře značených cest, dokonce nejsou výjimkou celá „kamenná moře“ apod. Takoví mužíci do přírody, hor nepatří a narušují přirozený ráz krajiny. Náš web rozhodně takovou činnost nepodporuje. Považujte si prosím správný význam kamenných mužíků a stavte je pokud je to nutné a na potřebných místech kde můžou například pomoci stávajícímu značení (třeba v mlze), navést zabloudilce na správnou cestu apod. Třeba i Vám někdy zachrání život dobře umístěný kamenný mužík.

Dr. Julius Kugy v knize Ze života horolezce napsal. Pro nás horolezce kamenný mužík ztělesňuje vrchol a vítězství. Stavíme jej na osamělou výšinu, často na nepatrné plošince, jako pomníček našich radostí, jako zástavu naší lásky, jako znamení, pozdrav, kousek z nás. Zde stojí a čeká, často po dlouhá léta sám a sám, zahalen v mlhách, ohlušen řevem bouří, ohrožován blesky, zpola udušen spoustami sněhu, jak statečný voják na svém těžkém a nebezpečném stanovišti. Je-li krásné počasí, tu nahoře v lazuru jásá a šťastně zírá do krajiny. Ba slyšel jsem, jak takový kamenný mužík zpíval. Naše myšlenky jej často navštěvují. Často se k němu utíkáme z klopotné roboty všedního dne, z tísně strastiplných chvil, ze starostlivých nocí. Vždyť to také nemá snadné a můžeme se mnohému od něho přiučit. Dá ti útěchu a víru, jsi-li v tísni! Vzpomeň si proto na něj a na jeho odlehlé místo! A stojíš-li zase nahoře a ovíjíš paže kolem něho, tu umlká bolest tvé touhy, srdce ti tepe pokojně a tiše, co bylo těžké, zdá se ti tak jednoduché a jasné, zapomeneš na vše, na strasti a starosti, trampoty a zklamání, a tvá drahá duše se zase vznáší lehounká a volná vysoko nad všemi zlými hlubinami pozemského žití!

Aktuality

28.12.2018

Více než 1900 tras v databázi

Tento rok byla překročena hranice 1900 zadaných tras. Naši uživatelé se veřejně podělili o 1067 outdoorových aktivit a 873 výletů zadali jako soukromou trasu.

6.3.2018

Defaultní OpenStreetMap

Vypnuté mapové dlaždice Shocart byly již nahrazeny mapami OpenStreetMap. Ty se zobrazují defaultně jako hlavní mapa ve webovém prostřední ve vyhledávání tras či v detailu trasy a samozřejmě také defaultně v mapové aplikaci. Děkujeme za trpělivost.

4.1.2018

Vypnutí mapových podkladů Shocart

Od 1.1.2018 nejsou dostupné mapové podklady Shocart a mapové funkce s tím spojené. Využívat nadále můžete Open Street Map a Google maps. Po určitou dobu bude ještě nefunkční Shocart nastaven jako defaultní mapa (projevuje se jako prázdné dlaždice s nápisem "Pro toto přiblížení nejsou k dispozici mapová data") a je nutné si v mapové aplikaci přepnout na zmíněné ostatní vrstvy. Na úpravě pracujeme. Kreslení a práce s trasami funguje beze změn. V letošním roce dojde k výrazným změnám ve struktuře a grafice webu a v mapové aplikaci a jejích podkladech. Toto uvedené krátkodobé omezení je prvním krokem k těmto změnám a děkujeme Vám za trpělivost a pochopení.

Více aktualit »


Nejnovější trasy

Okolo rybníku Hluboký

Auto, moto výlety
Délka: 10.57km
Obtížnost: Lehká

Okolo vrchu Hůra

Běh, orientační běh
Délka: 11.02km
Obtížnost: Střední

Přes vrch Bučina

Horská turistika, VHT, ferrata
Délka: 8.70km
Obtížnost: Střední

Okolo hradu Strádov

Běh, orientační běh
Délka: 13.91km
Obtížnost: Střední

Sluneční zátokou

Běh, orientační běh
Délka: 7.69km
Obtížnost: Lehká

Údavská padesátka

Běh, orientační běh
Délka: 45.84km
Obtížnost: Střední

Beskydská sedmička do 300 bodov GPS

Běh, orientační běh
Délka: 89.36km
Obtížnost: Těžká

  Starší trasy »


Zasílání e-mail zpravodajství

Proč se registrovat?

Obrázek regionílní identity